Hoang Tam Company Limited

Hệ thống lọc

Lọc là quá trình trong đó các hạt rắn trong lưu chất được loại bỏ bằng cách sử dụng một phương tiện lọc cho phép lưu chất đi qua nhưng vẫn giữ lại các hạt rắn. Lưu chất sạch hoặc các phần tử rắn loại bỏ khỏi lưu chất có thể là sản phẩm mong muốn. Trong một số quy trình được dùng trong sản xuất hóa chất, cả dịch lọc và bánh lọc rắn đều được thu hồi.

Copyright © 2021 Hoang Tam Company Limited. All Rights Reserved.

Hotline: +84916049069
Chỉ đường icon zalo Zalo: +84916049069 SMS: +84916049069
Hoang Tam Company Limited
Hotline tư vấn miễn phí: +84916049069